Posledné roky bolo naše centrum podporované občianskym združením Združenie za zdravé črevo, ktoré podporuje IBD centrá na Slovenku. V prípade, ak sa rozhodnete podporiť uvedené občianske združenie a venujete mu 2% zo svojich daní tieto prostriedky budú použité na skvalitnenie nášho zariadenia a ponúkaných služieb našim pacientom.

Združenie za zdravé črevo

Štúrova 12
811 02 Bratislava
IČO: 42445736
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4400 4163
SWIFT: TATRSKBX

ĎAKUJEME VÁM!