Nový koronavírus je už veľmi blízko Slovenska a je len otázkou času, kedy
sa potvrdí aj prvý prípad u nás. Netreba určite robiť paniku, ale treba byť
zase opatrný a dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostná
rada SR prijala viaceré opatrenia. Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe
aj naše úrady odporúčajú, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate
z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade
výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali
telefonicky lekára. Rovnako aj my odporúčame našim pacientom, ak ste sa
vrátili z rizikových destinácií, ostaňte radšej 14 dní doma a ak máte u nás
termín, bez problémov vám ho prehodíme. Tak ako vždy, sa môžete obrátiť na
našu recepciu, radi vám pomôžeme.

Ak máte špecifické informácie v súvislosti s novým vírusom, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil non stop linku, kde vám rovnako na všetky otázky odpovedia.

☎️ 0917 222 682
???? novykoronavirus@uvzsr.sk