Zmluvné poisťovne

Gastroenterologicé centrum ASSIDUO má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom nasledovných zdravotných poisťovní:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa (bývalá Všeobecná zdravotná a Spoločná zdravotná poisťovňa)
  • Dôvera zdravotná poisťovňa (bývalá Dôvera a APOLLO)
  • UNION zdravotná poisťovňa