IBD Centrum

Prvé komplexné centrum pre pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou na Slovensku

IBD, z anglického inflammatory bowel disease, predstavuje už aj v slovenčine zaužívanú skratku na označenie zápalových ochorení tráviaceho traktu. Ochorenie môže postihovať ktorúkoľvek časť tráviacej trubice (Crohnova choroba), alebo len hrubé črevo (ulcerózna kolitída).

Medicínska starostlivosť v našom IBD centre vychádza zo základnej filozofie, že jej hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobo udržateľnú dobrú kvalitu života. Samozrejmosťou je špičkové vybavenie endoskopickými prístrojmi, základ je kladený na čo najmenej invazívne vyšetrovanie s uprednostňovaním sonografického sledovania vo všetkých situáciách, kde je to medicínsky zodpovedné.

www.ibdcentrum.sk

Čo je IBD?

Čo je IBD?

IBD, z anglického inflammatory bowel disease, predstavuje už aj v slovenčine zaužívanú skratku na označenie zápalových ochorení tráviaceho traktu. Ochorenie môže postihovať ktorúkoľvek časť tráviacej trubice (Crohnova choroba), alebo len hrubé črevo (ulcerózna kolitída).

Viac o informácií

Mám príznaky IBD

Mám príznaky IBD

Občasné hnačky a bolesti brucha môžu postihnúť každého a nemusí sa hneď jednať o nešpecificé zápalové ochorenia čreva (z anglického inflammatory bowel disease – IBD). Rôznorodosť a premenlivý charakter príznakov tohto ochorenia spôsobuje práve najväčšie problémy v diagnostike.

Viac o informácií

Liečim sa na IBD

Liečim sa na IBD

V prípade, že Vám bola diagnostikovaná niektorá z foriem nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD), či už Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, je mimoriadne dôležité, aby ste rozumeli, čo táto diagnóza obnáša, akým spôsobom sa ochorenie lieči a čo môžete Vy sám urobiť pre zlepšenie priebehu ochorenia.

Viac o informácií